Teambuilding

Centraal bij teambuilding staat voor mij: elkaar anders en dus beter leren kennen.
Hierdoor wordt namelijk het onderlinge begrip vergroot.
Maar het wordt ook gemakkelijker elkaar aan te spreken, feedback te geven, etc.
Ik gebruik verschillende werkvormen om deze doelen te bereiken.