Werkwijze

Maatwerk

Elk traject is maatwerk.

Ieder coachingstraject begint dan ook met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin de coachingsvraag en de gewenste resultaten worden vastgesteld en afspraken worden gemaakt over het aantal gesprekken en de frequentie ervan.

Teambuildingsessies, door middel van trainingen en/of workshops worden in overleg voorbereid en op offertebasis uitgevoerd.
Wel laat ik vaak vaste thema’s onderdeel van het programma uitmaken; te weten de kernkwadranten van Daniel Ofman en de normen en waarden die je al dan niet van huis uit hebt meegekregen.