Wie ben ik

Na een studie juridische bestuurswetenchappen aan de RUG ben ik werkzaam geweest in de milieuadvieswereld (o.a. Fugro Milieu B.V.) en bij NS Reizigers. Onder andere in diverse managementfuncties.

Gedurende mijn loopbaan raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de menselijke verhoudingen binnen organisaties en in de beweegredenen van individuele werknemers; wat drijft mensen, wat blokkeert ze, hoe komen mensen tot bepaalde keuzes, etc.

Door middel van training en opleiding heb ik mezelf ontwikkeld tot coach, trainer en adviseur. Sinds 2002 heb ik te Meppel mijn eigen bedrijf Boontje coaching & advies.

Door anderen word ik getypeerd als: nuchter, kritisch, analytisch, integer en relativerend.